Na szlaku

Na szlaku

Kapliczka pod Gorcem

I oto już jest. Powstała druga (pierwszą znajdziemy na górze Potaczkowej (746 m.n.p.m.) koło Podobina) górska kapliczka dedykowana św. Joannie. Będzie stanowić kolejne miejsce spotkania ze Świętą na zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym pierwszym w Polsce górskim szlaku św. Joanny Beretty Molli.

O wykonanie całości zatroszczył się przede wszystkim Piotr Sukiennik. Zabrawszy potrzebny sprzęt udał się 18 września 2017 roku wraz z ks. Piotrem Gąsiorem na żółty szlak w okolicy Ochotnicy Górnej. Po wstępnej konsultacji z – co warto podkreślić – bardzo życzliwymi miejscowymi ludźmi obydwaj zadecydowali, że miejscem lokalizacji będzie ostatecznie niewielka skarpa (na wysokości 835 m.n.p.m.) opodal Gorczańskiej Chaty znanej pod dawną nazwą „Hawiarskiej Koliby” (por. www.gorczanska.pl) w przysiółku Jamne 161.
Ustawiona kapliczka została skierowana frontem w kierunku południowym. Jest doskonale widoczna zarówno dla zmierzających do schroniska, jak i przez turystów schodzących z górnych partii szlaku żółtego. W zamyśle inicjatorów kapliczki, czyli Stowarzyszenia Przyjaciół św. Joanny obok wizerunku Joanny z dzieckiem widniej kod kreskowy QR, który pozwala zainteresowanym bez zwłoki przejść na stronę internetową www.serenita.pl i od razu poczytać nieco więcej o tej świętej.

Pod kolorową fotografią nietrudno zauważyć metalowy symbol konwalii. A to dlatego, że właśnie konwalie były ulubionymi kwiatami naszej patronki. Być może już na wiosnę zakwitną tam również żywe okazy posadzonych roślin. Ale nie czekajmy aż tak długo. Gorce są piękne także jesienią i zimą. A spotkanie przy tej kapliczce i pogawędzenie sobie w Chacie przy ciepłej herbacie to perspektywa, z której warto skorzystać jeszcze w tym roku.
Kapliczka zostało wstępnie pobłogosławiona. Niechaj służy. I niechaj będzie jeszcze jednym żywym świadectwem tajemnicy świętych obcowania.

Na mapie


HISTORIA POWSTANIA KAPLICZKI ŚW. JOANNY BERETTY MOLII NA GÓRZE POTACZKOWEJ W GORCACH

CZERWIEC – LIPIEC 2013 r. –   Pojawienie się inicjatywy budowy górskiej kapliczki poświęconej św. Joannie Beretcie Molli.  Pomysłodawcami są małżonkowie Elżbieta i Leszek Sowowie, Barbara i Piotr Sukiennikowie oraz kapłan ks. dr Piotr Gąsior. Idea zostaje zaakceptowana i włączona w działalność Stowarzyszenia Przyjaciół św. Joanny Beretty Molli.

31 SIERPNIA 2013 r. – Wybranie miejsca pod budowę: Góra Potaczkowa w Gorcach.

PAŹDZIERNIK 2013 r. – Zamówienie odlewu wizerunku św. Joanny u artysty rzeźbiarza Andrzeja Szczepańca z Tenczyna.

31 MAJA 2014 r. – Budowa pierwowzoru kapliczki przypominającej świecącą latarnię.

27 WRZEŚNIA 2014 r. – Poświęcenie pierwszej wersji kapliczki św. Joanny.

2013 – 2015 r. – Pozyskiwanie środków na budowę właściwej, kamiennej kapliczki m.in. poprzez organizację zabaw karnawałowych w 2014 i 2015 roku. Brakującą kwotę przekazało wielu anonimowych darczyńców. Wyjątkowo piękny okazał się gest nowożeńców Justyny i Stanisława Walickich.

LIPIEC 2015 r. – Czas wznoszenia kamiennej kapliczki przez Jana Smaciarza ze Skawiny przy wcale nie małej pomocy Antoniego i Krzysztofa Smaciarzów z Podobina. Prace wykończeniowe zostały powierzone Leszkowi Sowie i ks. Piotrowi Gąsiorowi oraz Piotrowi Sukiennikowi, Barbarze Sukiennik, Elżbiecie Sowie i Monice Sarniak.

4 PAŹDZIERNIKA 2015 r. – Uroczyste poświęcenie kapliczki św. Joanny Beretty Molli przez ks. Piotra Gąsiora i ks. Bogdana Sarniaka przy licznym udziale członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół św. Joanny Beretty Molli a także innych czcicieli Świętej.

Ładnie, coraz ładniej

Tuż przed pierwszą rocznicą poświęcenia kapliczki i wspomnieniem urodzin Św. Joanny, przy kapliczce na Górze Potaczkowej została zamontowana kamienna skrzynka z informacją o historii powstania kapliczki. Niebawem znajdzie się tam również książeczka z długopisem, do której będzie można wpisywać intencje, podziękowania, myśli czy modlitwy. Serdecznie dziękujemy Leszkowi Sowie za wykonanie skrzynki oraz montaż przy współpracy Piotra Sukiennika i ks. Piotra Gąsiora. Obok kapliczki zostały posadzone kwiaty, wśród których znalazły się m.in. ulubione przez Joannę konwalie. Dziękujemy Anieli Mazurkiewicz za ofiarowanie kwiatów oraz Annie Stasik i Monice Sarniak z córeczką Asią za posadzenie kwiatów oraz prace pielęgnacyjne wokół kapliczki.

Niechaj Joanna czuwająca w Gorcach wyprasza wszystkim odwiedzającym Ją potrzebne łaski!

Na mapie


Weekend u Joanny

Dni od 29 kwietnia do 3 maja dla grupy osiemnastu osób, w tym Nauczycieli z tworzącej się Szkoły Podstawowej na terenie parafii Redemptor Hominis oraz członków Stowarzyszenia, to czas niezapomnianego weekendu spędzonego u Joanny. Pielgrzymka odwiedziła miejsca związane z życiem i działalnością Świętej. O uczestników dbali: Ks. dr Piotr Gąsior i P. Jacek Sarniak. Modlitwa, konferencje i nade wszystko „bliskość” Joanny oraz Jej żyjących do dziś świadków, pozwoliły doświadczyć wielu pięknych chwil, a charakter wspólnotowy pielgrzymki – otworzyć się na działanie Łaski.

Wdzięczni Panu Bogu i ludziom za ten wielki dar owocnego pielgrzymowania, powtarzamy raz jeszcze: „Święta Joanno prowadź tam, gdzie jest radość, gdzie jest Pan…”

Na mapie


Poświęcenie kapliczki św. Joanny na Górze Potaczkowej

Jakże się nie radować i nie uwielbiać Boga, kiedy się staje na górze pod błękitem nieba…
[z listu Joanny do Piotra]

To właśnie motto towarzyszyło nam w czasie poświęcenia kapliczki Św. Joanny w dniu 4 października 2015 r. Uroczystość zgromadziła wiele osób: m.in. księży, budowniczych kapliczki, sponsorów, członków i sympatyków Stowarzyszenia, okolicznych mieszkańców oraz gości, którzy swoja obecnością uświetnili to wydarzenie. Przed poświęceniem miało miejsce wręczenie podziękowań w formie pamiątkowych dyplomów oraz zapoznanie z ideą i historią powstawania kapliczki (wkrótce podamy więcej szczegółów). Nie zabrakło również wspólnej modlitwy, poświęcenia dewocjonaliów i radosnego śpiewu. Po uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie. Odbyło się również ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po raz kolejny dało się odczuć fakt, że Joanna potrafi do siebie przyciągać oraz integruje nawzajem swoich czcicieli.

Nowy wygląd kapliczki

Z prawdziwą radością chcemy poinformować, że dzięki ofiarności wielu osób możliwa była modernizacja kapliczki Świętej Joanny na Górze Potaczkowej w Podobinie koło Mszany Dolnej. Poczynione prace ugruntowały na fundamencie betonowym trzymetrową kamienną kapliczkę. Wizerunek Świętej w płaskorzeźbie jest ten sam. Na kapliczce znalazły miejsce: wykuta ręcznie dedykacja i dwie kamienne półeczki na kwiaty i świece. Teren wokół został wyłożony płaskimi kamieniami.

Obok kapliczki niebawem znajdzie się również skrzynka na „listy” bądź wpisy pamiątkowe, czy też intencje modlitewne. Każdy, kto odwiedzi Św. Joannę w górach będzie mógł zostawić po sobie ślad w formie wpisu. Zachęcamy do „spotkania” naszej Świętej w tych urokliwych górach.

Na mapie