O nas

O nas

Historia powstania Stowarzyszenia

Można powiedzieć, że Święta Joanna sama doprowadziła do powstania Stowarzyszenia. Jej czciciele indywidualnie, na różne sposoby szukali z Nią „kontaktu”. Z rozmów wyłonił się pomysł, aby utworzyć Stowarzyszenie. Nie od razu jednak tak się stało. Myśl została przemodlona i poddana próbie czasu. Po upływie kilku miesięcy i opracowaniu dokumentacji, nasza wspólnota mogła powstać obierając nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Joanny Beretty Molli.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi, którym Święta Joanna Beretta Molla jest niezwykle bliska. Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia poznał Świętą, różne sprawy Jej poleca, doświadcza wstawiennictwa w sytuacjach, które w indywidualnym odczuciu są łaskami wyproszonymi przez Świętą, czy wręcz cudami.

Stowarzyszenie posiada moc prawną. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2013 roku. Posiada Statut, który określa m.in. cele, środki działania, prawa i obowiązki członków, czy aspekty dotyczące władz Stowarzyszenia oraz ich kompetencji.

Dlaczego Serenita?

Słowo serenita w języku włoskim ma dwa znaczenia: dosłowne – jasność, czystość i poszerzone – pogoda ducha, zadowolenie, spokój duchowy. Odwołujemy się do tej nazwy, bo chcemy, aby nasza strona była – stroną ludzi szczęśliwych. Ludzi, którzy szczerze poszukują albo już odnaleźli sens życia opartego na wartościach, które się nie dewaluują.

Komitet założycielski:

Ks. Piotr Gąsior, Jacek Giądła, Katarzyna Kowalik, Agnieszka Krzyszkowska, Mirosław Krzyszkowski, Ks. Robert Nęcek, Ks. Bogdan Sarniak, Anna Sarniak, Jacek Sarniak, Monika Sarniak, Elżbieta Sowa, Justyna Sowa, Jadwiga Sterkowicz, Maksymilian Sterkowicz, Barbara Sukiennik, Piotr Sukiennik, Małgorzata Ślusarczyk, Zbigniew Ślusarczyk.

Inni członkowie Stowarzyszenia:

Jadwiga Harkabuz, Leszek Sowa, Anna Korgol, Dariusz Korgol, S.M. Carla R. Mendoza, Magdalena Stanek, Sławomir Stanek, Katarzyna Mróz, Krystyna Walczak, Emilia Adamek, Adam Adamek.

Członkowie Honorowi

Ks. dr Jan Piwowarczyk – Dziekan Dekanatu Babice
Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Regulicach

Ks. dr Andrzej Caputa – Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa Papieża i Męczennika w Trzemeśni

Modlitwa członków i sympatyków

Nasz dobry Boże Ojcze, który jesteś w niebie. Czekasz tam na nas ale nigdy bezczynnie.

Posłałeś nam Swego Syna a On zafascynował już tysiące ludzi, których dziś nazywamy błogosławionymi. Wśród nich jest święta Joanna Beretta Molla.

Ty wiesz, że pragniemy być jej przyjaciółmi i ufamy, że dzięki jej serdecznemu wstawiennictwu jeszcze bardziej przylgniemy do Pana Jezusa i Jego Matki.

Zainspirowani przepięknym życiem naszej Patronki i – taką mamy nadzieję – pod natchnieniem Ducha Świętego zawiązaliśmy nasze Stowarzyszenie.

Teraz z całym przekonaniem i w prostocie serca odwołujemy się do Ciebie powierzając samych siebie i nasze wszystkie zamiary.

Niechaj działalność „Przyjaciół św. Joanny” przynosi Tobie chwałę a zarazem przyczyni się ku większej czci oddawanej naszej ukochanej Świętej. Amen.