Za wstawiennictwem św. Joanny

Za wstawiennictwem św. Joanny

Nowenna za wstawiennictwem św. Joanny

Boże, nasz Ojcze, Ty dałeś Kościołowi dar w osobie Świętej Joanny. Ona w swojej młodości gorąco poszukiwała Ciebie i przyciągała do Ciebie innych młodych ludzi. Uczyniła to przez świadectwo apostolskie i Akcję Katolicką, którą podjęła w trosce o dobro starszych i chorych osób.

Dziękujemy Ci za dar tej młodej kobiety, tak dalece Tobie powierzonej. Przez Jej przykład obdarz nas łaską uświęcenia naszego życia w służbie Tobie dla radości naszych braci i sióstr.

Chwała Ojcu…

Jezu, Zbawicielu ludzkości, wezwałeś św. Joannę do wykonywania zawodu lekarza jako misji dla przynoszenia ulgi ciałom i duszom. Ona widziała Ciebie w cierpiących współbraciach oraz w młodzieży i dzieciach pozbawionych wszelkiego wsparcia.

Dziękujemy Ci, że odsłoniłeś siebie w Jej służbie łagodzenia ludzkich cierpień. Nieoceniony przykład życia Joanny może nas uczynić szlachetnymi chrześcijanami w usługiwaniu naszym braciom i siostrom, szczególnie tym, którym dałeś uczestnictwo w swoim krzyżu.

Chwała Ojcu…

Boże, Duchu uświęcający, który kochasz Kościół jak swoją Oblubienicę, napełniłeś serce Joanny miłością, którą mogła promieniować w swojej rodzinie i w ten sposób współpracować z Tobą w cudownym planie tworzenia i dawania życia dzieciom, by mogły Ciebie poznać i kochać.

Dziękujemy Ci za taki wzór żony. Przez Jej zachęcające świadectwo błagamy Cię, obdarz nasze rodziny matkami pełnymi spokoju, chrześcijańskiej postawy, wiary i miłości. Niech będą matkami charakteryzującymi się uświęconym służeniem i szlachetną działalnością.

Chwała Ojcu…

O Boże, Stworzycielu i Wielbicielu ludzkości, byłeś blisko św. Joanny, kiedy dotknięta chorobą przeżywała bolesny dylemat wyboru między własnym życiem, a życiem dziecka, które nosiła w sobie, darze długo oczekiwanym. Poprzez zawierzenie i świadomość Twojego przykazania dotyczącego ochrony ludzkiego życia, Joanna znalazła odwagę do wypełnienia obowiązku matki i powiedzenia „tak” życiu swojego dziecka, tym samym szlachetnie uświęcając własne.

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Jezusa i przykład św. Joanny, natchnij wszystkie matki do przyjęcia z miłością powstałego w nich życia. Pomóż nam wszystkim obdarzać wielkim szacunkiem ludzkie życie. Daj nam łaskę, której oczekujemy:…………. i radość znalezienia pomocy w św. Joannie, która będąc wzorem małżonki i matki, za przykładem Chrystusa, ofiarowała swoje życie za życie innych.

Zdrowaś, Maryjo … 

/tłumaczenie: ks. Piotr Gąsior/


Modlitwa narzeczonych

Boże, który jesteś życiem i miłością ludzi, Ty rozproszyłeś w całym wszechświecie ślady Twojej dobroci i mądrości, a człowiekowi dałeś wolę i serce zdolne do miłowania wszystkiego, co dobre i piękne; wejrzyj na nasze narzeczeństwo oraz naszą wzajemną miłość i pragnienie, aby iść razem przez całe życie. Dziękujemy Ci za szczęście, jakim nas obdarzyłeś.

Daj nam siły, abyśmy wytrwali w wierności Tobie i sobie nawzajem. Pomóż nam zachować czystość przedmałżeńską, cierpliwość wobec trudności, wytrwałość w doświadczeniach. Ukaż nam właściwe znaczenie pełnego zjednoczenia duszy i ciała, do którego powołujesz każdego męża i żonę. Ucz nas miłości zdolnej do panowania nad sobą, gotowej do poświęceń, szukającej prawdziwego dobra ukochanej osoby. Przywiedź nas bezpiecznie do Twego ołtarza.

Boże miłosierny, pomóż nam dobrze przygotować się do dnia ślubu, który całkowicie zmieni nasze życie. Uświęć naszą miłość i otwórz nas na dar życia, które przekażemy nowym ludziom. Niech dzień naszego ślubu będzie pełen radości i pokoju. Niech spocznie nad nami błogosławieństwo Twoje i naszych rodziców. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo św. Joanny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Inne modlitwy za wstawiennictwem św. Joanny

Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś daje życie za osobę ukochaną. Dziękujemy Ci, że dałeś nam w osobie Joanny płomienny przykład prawdziwej miłości i szacunku dla życia. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli Jej przykład życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli.

Odnów we wszystkich kobietach żyjących na całym świecie zrozumienie sensu ich misji i szacunku dla każdego życia, które jest darem Boga, a na którego straży winny stać nawet za cenę życia własnego.

Daj nam za wstawiennictwem św. Joanny, która idąc za przykładem Twego Syna, ofiarnie złożyła swoje życie za życie innych, tę łaskę, której oczekujemy ……………..

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

/tłumaczenie: ks. Piotr Gąsior/

 

Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i błogosławimy Tobie, ponieważ w osobie Joanny Beretty Molli dałeś nam poznać kobietę, która jako dziewczyna, żona, matka i lekarz jest świadkiem Dobrej Nowiny. Jesteśmy Ci także wdzięczni, ponieważ przez dar Jej życia uczysz nas przyjmować i szanować każdą istotę ludzką.

Ty, Panie Jezu, byłeś dla niej najważniejszym odniesieniem: umiała Cię odnaleźć w pięknie świata przyrody; zastanawiając się nad wyborem własnej drogi życia, poszukiwała Ciebie i tego, jak Ci najlepiej służyć; w miłości małżeńskiej stała się znakiem Twojej miłości do Kościoła i ludzi; podobnie jak Ty, Dobry Samarytanin, zatrzymywała się obok każdej osoby chorej, małej i słabej; na Twój wzór i ze względu na miłość ofiarowała samą siebie, rodząc nowe życie.

Duchu Święty, źródło wszelkiej doskonałości, udziel również nam mądrości, rozumu i odwagi, abyśmy za przykładem i wstawiennictwem Joanny w życiu osobistym, rodzinnym oraz zawodowym potrafili służyć każdemu mężczyźnie i kobiecie i w ten sposób wzrastali w miłości i świętości. Amen.

/tłumaczenie: ks. Piotr Gąsior/


Modlitwa członków i sympatyków

Stowarzyszenia Przyjaciół św. Joanny Beretty Molli

Nasz dobry Boże Ojcze, który jesteś w niebie. Czekasz tam na nas ale nigdy bezczynnie.

Posłałeś nam Swego Syna a On zafascynował już tysiące ludzi, których dziś nazywamy błogosławionymi. Wśród nich jest święta Joanna Beretta Molla.

Ty wiesz, że pragniemy być jej przyjaciółmi i ufamy, że dzięki jej serdecznemu wstawiennictwu jeszcze bardziej przylgniemy do Pana Jezusa i Jego Matki.

Zainspirowani przepięknym życiem naszej Patronki i – taką mamy nadzieję – pod natchnieniem Ducha Świętego zawiązaliśmy nasze Stowarzyszenie.

Teraz z całym przekonaniem i w prostocie serca odwołujemy się do Ciebie powierzając samych siebie i nasze wszystkie zamiary.

Niechaj działalność „Przyjaciół św. Joanny” przynosi Tobie chwałę a zarazem przyczyni się ku większej czci oddawanej naszej ukochanej Świętej. Amen.


Hymn do św. Joanny